Ελευθερίας 27, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 56123

Τηλέφωνο: 2310733330

Κινητό: 6978489488

Φαξ: 2310749211

E-mail: kexagiaboutsas3s@yahoo.gr

Κατηγορία: ΑΝΤΛΗΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

Επισκεψιμότητα: 126096

Ιστοσελίδα: http://www.kexagia-voutsas.gr, http://savvasvoytsas@gmail.com